Thấy dấu hiệu chuyển dạ, chị Thu ra quán net gần nhà gọi chồng về đưa vào viện nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình, bảo vợ: "Đợi anh chơi nốt lượt này, chắc 1-2 tiếng nữa thôi".  https://landta.com/du-an/brg-park-residence