The Lotus Center Tây Hồ

Thấy dấu hiệu chuyển dạ, chị Thu ra quán net gần nhà gọi chồng về đưa vào viện nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình, bảo vợ: "Đợi anh chơi nốt lượt này, chắc 1-2 tiếng nữa thôi". Sunshine Golden River